Ultima Hora

Home  >>  Ultima Hora

Agenda d´activitats
Últimes novetats tributàries de l´AEAT
Resum de premsa económica (Onplaza.com)

DOCUMENTACIÓ ASPECTES COMPTABLES PROMOTORES IMMOBILIÀRIES

APGCI Consultes ICAC
APGCI Apunts

Acord de Col·laboració amb l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelone

Contingut de l’Acord

Servicio de Certificación de los Registradores

Contenido del Acuerdo de Colaboración
Folleto informativo Firma Registral
Demo petición cita
Demo descarga programa Hermes

NOVETATS LEGISLATIVA I INFORMACIÓ D’INTERÈS GENERAL

Llei Concursal (BOE núm. 164 de 10/7/2003)
Aranceles administradores concursales (BOE núm 216 de 7/9/2004)
Llei Orgànica Reforma Concursal que modifica la LOPJ (BOE núm. 164 de 10/7/2003)
Llei General Tributaria (BOE núm. 164 de 10/7/2003)

Declaracions Informatives 2003
Nova Normativa Censal
Millores en la Gestió Censal (Model 036)
Nou Reglament de Facturació i modificació Reglament IVA

PROJECTES LEGISLATIUS

Proyecto Modificación Reglamento IVA (facturas rectificativas)
Proyecto Reglamento General Revisión Administrativa
Proyecto Reglamento General Regimen Sancionador
Proyecto Reglamento General Recaudación

INSTRUCCIÓ DE COMPROVACIÓ DE VALORS DE BÉNS IMMOBLES PER A L’ANY 2004

Text de la Instrucció

Annex I Coeficients multiplicadors dels valors cadastrals dels immobles urbans

Coeficients dels municipis de la demarcació de Barcelona
Coeficients dels municipis de la demarcació de Girona
Coeficients dels municipis de la demarcació de Lleida
Coeficients dels municipis de la demarcació de Tarragona

Annex II Mòduls d’obra nova i divisió de la propietat horitzontal

Quadre A de mòduls
Quadres B de mòduls
Quadres C de mòduls
Quadres D de mòduls
Quadre E de mòduls

Quadres assignats als municipis de la demarcació de Barcelona
Quadres assignats als municipis de la demarcació de Girona
Quadres assignats als municipis de la demarcació de Lleida
Quadres assignats als municipis de la demarcació de Tarragona

Annex III Mòduls dels terrenys rústics

Quadres assignats als municipis de la demarcació de Barcelona
Quadres assignats als municipis de la demarcació de Girona
Quadres assignats als municipis de la demarcació de Lleida
Quadres assignats als municipis de la demarcació de Tarragona

Annex IV Mòduls de les construccions rústiques

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERES

Ordre de 15 de desembre de 2003 per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost sobre successions i donacions i l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (BOE del 22.12.2003)

Text de la disposició
Turismes, motocicletes i ciclomotors
Embarcacions, motors marins i percentatges d’ús