Serveis al Col·legiat

Home  >>  Serveis al Col·legiat

Per accedir als serveis que ofereix el Col·legi, l’interessat ha de col·legiar-se, o precol·legiar-se, si es tracta d’un estudiant.

El Col·legi posa a disposició de tots els seus col·legiats els següents serveis:

 1. Formació

Recicla els seus coneixements amb els diferents cursos, seminaris i conferències sobre administració, comptabilitat, economia i finances, tributació, auditoria, actuacions judicials, consultoria i recursos humans, relacions laborals, màrqueting, etc. Ofereix la possibilitat d’accés mitjançant cursos homologats als:

 • Registre General d’Assessors Fiscals
 • Registre Oficial d’Auditors de Comptes
 • Registre d’Experts Comptables-Judicials
 1. Publicacions

Dóna a conèixer les últimes novetats dels sector gràcies a les nostres publicacions:

 • Revista “L’Assessor d’Empreses”
 • Manuals de l’Assessor
 • Guies d’Auditoria (REGA)
 • Material de suport dels actes formatius
 • Butlletí informatiu dels Auditors de Comptes (REGA)
 • Butlletí informatiu dels Assessors Fiscals (REGAF)
 1. Borsa de Treball i Pràctiques

Tant si cerquen la seva primera ocupació, com si volen canviar de feina, l’activa Borsa de Treball del Col·legi els permet accedir a nombroses ofertes de treball o de pràctiques.

 1. Convenis

Gràcies als convenis signats pel Col·legi poden gaudir d’avantatges en diferents organismes:

 • Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
 • Registre Mercantil de Barcelona
 • Barcelona Activa
 • Banc Sabadell – Tecnocrèdit
 • Club de Marketing de Barcelona
 • Tresoreria de la Seguretat Social
 • Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE)
 • Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
 • Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Barcelona
 • Escuela de Administración de Empresas (EAE)
 1. Assessorament tècnic i professional

Mitjançant els Registre Oficials (Regaf, REGA i el RECJU) poden accedir al servei de consultes professionals sobre assessoria fiscal, auditoria de comptes i actuacions judicials.

 1. Altres serveis

Serveis generals:

 • Assistència a Jornades i Congressos
 • Ús de les Sales del Col·legi
 • Ús de la Biblioteca
 • Ofertes de tercers a cost reduït

Assegurances

 • de Responsabilitat Civil
 • de Vehicles
 • de Salut i accidents

Serveis informàtics

 • Aplicacions informàtiques, software, hardware, Internet.

Obres tècniques

 • Obres tècniques d’editorials sobre Comptabilitat, Dret, Gestió, Fiscalitat, etc.

Productes Financers

 • Crèdits i altres productes financers amb condicions avantatjoses mitjançant Conveni amb Entitat financera.